Waartoe?

30 oktober 2023

‘Er kan jou niets overkomen, dat geen verband houdt met jou.' Hij keek ons recht aan. 
Het was een zachte, stormachtige zondagmiddag. De wintertijd was net ingegaan. We zaten met een man of twintig in het lokaal. We volgden een vier uur durend hoorcollege over Freud en Jung. De psychoanalyticus stond naast de flap-over met een stift in zijn hand. Hij vertelde dat het verschil hem zat in het waartoe. Waartoe ben ik bij deze ouders op aarde gekomen? Het was een vraag waar Jung een antwoord op wilde weten,  en Freud was daar niet per se mee bezig.  De psychoanalyticus vertelde nog veel en veel meer. Een soepel en doorwrocht betoog. In zijn zangerige Limburgse tongval.
Bij Freud bleef je altijd een slachtoffer van de buitenwereld. Als kind was je het slachtoffer van je pappie en mammie en op een bepaalde manier zou je dat altijd blijven. En Jung beschouwde de buitenwereld juist als een manifestatie van je eigen binnenwereld.
'Je ouders zijn dus afspiegelingen van je binnenwereld,’ zei de psychooanalyticus.
Ik dacht aan mijn eigen pappie en mammie zittend in de keuken van mijn ouderlijk huis. Ik wilde liever een spannendere binnenwereld. Hij vertelde ook over het geheime stemmetje dat in ons allen leeft, en altijd exact het tegendeel wil van wat jij zegt/denkt/meent te willen.  
‘Eros baant zich een weg door de shit!'' zei hij terwijl hij allerlei kernwoorden en symbolen op grote vellen papier schreef. ‘Eros is de zuivere pure levenskracht.’ Ik schreef ijverig met hem mee: Eros. Zuivere pure levenskracht. Thanatos. Doodsdrift.
‘Zijn er voor de pauze nog vragen?’ vroeg hij. 
Het bleef even stil. Ik wilde eigenlijk wel iets meer weten over het waartoe. Toen stak de jongeman die recht voor me zat, op de eerste rij, zijn vinger op. 
‘Kun je misschien nog iets meer toelichten over het waartoe?’ vroeg hij.
Hij had een brede nek. Blockhead. Type kleerklast. Het type dat ik niet per se bij dit college had verwacht, op deze zondagmiddag, in de herfst. Ik zou hem eerder positioneren voor een discotheek. Als uitsmijter.
‘Waartoe ben ik geboren?’ vroeg hij. ‘Kunt u dat misschien toelichten?’
 

 

deel deze pagina